O spoločnosti

Tlačiť

Spoločnosť bola založená 6.10.1993. V súčasnej dobe je štruktúra spoločnosti stabilizovaná a na domácom trhu sa prezentuje ako stavebná a obchodná firma zameraná predovšetkým na kvalitu práce a schopnosť realizovať požiadavky partnerov v čo najkratšom termíne.

pracovnici-mirabelZamestnávame kmeňových zamestnancov a spolupracujeme s viacerými osvedčenými subdodávateľmi, v spolupráci s ktorými sme schopní realizovať i práce väčšieho rozsahu a charakteru. Klienti, partneri sú u nás stále na prvom mieste, preto sa im snažíme čo najviac vychádzať v ústrety. Naša vzrastajúca prosperita je dôkazom, že ideme správnou cestou.

Pri našej činnosti používame vysokokvalitné materiály značiek, ktoré dlhodobo a úspešne pôsobia na trhu. Zobraziť partnerov.

Spoločnosť má dlhodobé skúsenosti s výstavbou obchodných centier, hypermarketov, rekonštrukciou, prestavbou bytových aj nebytových priestorov, výrobných hál, priemyselných stavieb na Slovensku aj v zahraničí.

Vlastní systemový certifikát KNAUF pre suchú výstavbu a protipožiarné systémy, certifikát systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami kritérií stanovených v ISO 9001:2008, systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – požiadavky podľa OHSAS 18001:2007 a systém environmentálneho manažérstva – požiadavky s pokynmi na použitie podľa STN EN ISO 14001:2005. Zobraziť certifikáty.

pracovnik-mirabelNašimi prednosťami sú schopnosť pokryť aj tie najnáročnejšie požiadavky, včas reagovať na potreby trhu a to s najvyššou garantovanou kvalitou.

Cieľom našej spoločnosti je byť spoľahlivým obchodným partnerom pre nášho zákazníka.